A participación nas feiras é gratuíta para estudantes e persoas tituladas.
A inscrición na Feira Virtual deberá ser feita a través da plataforma EURES.

Nas feiras presenciais de Porto (no Centro de Congressos da Exponor) e Vigo (IFEVI – Instituto Feiral de Vigo ), o rexistro deberá ser realizado na plataforma BEAMIAN, ou poderá ser realizado no propio mostrador de recepción nos recintos das feiras. Tras este rexistro e coa tarxeta de estudante ou, no caso de non telo, coa tarxeta cedida pola organización da FINDE.U no mostrador de recepción das feiras, poderá o participante pasar o seu CV ás entidades empregadoras a través dun lector de tarxetas dispoñible en cada stand, sen necesidade de utilizar o CV en papel.

Para mais información contacte con info@findeu.org ou algunha das entidades organizadoras