Universidade do Porto


32.000 estudantes
Máis de 90.000 titulados/as


Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro


7.000 estudantes
Máis de 6.000 titulados/as


Universidade de Vigo


22.000 estudantes
13.000 titulados/as nos últimos 3 cursos académicos