Participación con patrocinio é de 2000,00 € + IVA.

Publicidade e oportunidades de patrocinios individuais

 

TipoPreço
Logotipo na páxina web da FINDE.U500,00€
Páxina de publicidade na guía da feira75,00€ (feira virtual) / 200,00€ (feira presencial)
Patrocinio de evento (camisetas, identificadores, lanyards, etc.)500,00€ – 1000,00€ (por feira presencial)

Aos importes sinalados se engadiría o IVE vixente.