Nas feiras de Porto e Vigo, o rexistro dá dereito a:

  1. Unha táboa de 1.52 mx 0.76 ou dúas táboas 0.76 x 0.76 (suxeito a dispoñibilidade);
  2. Dúas cadeiras;
  3. Toma eléctrico;
  4. Internet sen fíos;
  5. Un praza de aparcamento;
  6. Unha páxina de información na guía da feira;
  7. Espazo para entrevistas (marcado in situ).

As empresas / organizacións rexistradas nas feiras de Porto e Vigo terán acceso a estar presente nas feiras nun espazo aberto e continuo;

O espazo reservado pola organización / empresa no momento da inscrición estará delimitado por alfombra que a Organización do FINDE.U proporcionará;

O espazo de base ten un módulo básico cunha dimensión de 3mx2m (6m2). Non obstante, se a organización / empresa desexa solicitar outro módulo, de 3mx2m co seu custo correspondente. Se as organizacións / empresas desexan espazos superiores a dous módulos, deberán contactar coa organización do evento (finde.u@reit.up.pt)

Entrada de dous representantes por organización. Se queres ser representado por máis participantes, debes indicalo no formulario de inscrición e engádese o valor de 10,00 € a cada participante adicional);

As organizacións / empresas poden usar e montar completamente as súas estruturas expositivas no espazo reservado ou simplemente montar os seus elementos máis lixeiros (roll-ups ou similares).