Este evento está organizado entre as universidades do Porto, UTAD e Vigo en colaboración co IEFP /EURES Portugal e o EURES Transfronteiriço Galicia Norte de Portugal. Con aproximadamente 66.000 estudantes e arredor de 150.000 persoas tituladas, polo que á euro-rexión Galicia / Norte de Portugal se refire, proporcionando unha visión global do mercado de traballo en todas as especialidades profesionais.

Se isto é así a FINDE.U (Feira Internacional de Emprego Virtual) é o evento axeitado para vostede.

A participación é gratuíta.

INSCRÍBETE XA!